DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor….

2017 yılında TKD yönetim kurulu kararı ile TKD Proje grubu olan Kronik Total Oklüzyon (KTO) Kulübü, TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliğinin alt grubu olarak toplantı ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.  

Bugüne kadar KTO kulübünde görev alan başta kurucu başkanı Dr. Tevfik Gürmen e ve emeği geçen tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.

TKD yönetim kurulu kararı ile TKD KTO kulübü başkanlığına Dr. Sami Özgül  seçilmiştir.

TKD sorumluluğu gereği  girişimsel kardiyolojide iyi bir eğitim gerektiren KTO tedavisi konusunda doğru kararların alınabilmesi ve genç ilgili meslektaşlarımızın yetişmesi için düzenli eğitim toplantıları yapmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2018 yılı TKD KTO Kulübü_toplantısını TKD Girişimsel önderliğinde  14-15 Aralık 2018 de İstanbulda düzenleyecektir.

Toplantımızda gün boyu canlı yayınlar ile KTO tedavisi konusunda deneyimli yerli ve yabancı operatörlerle güncel tedavi yaklaşımları irdelenecektir.

KTO konusunda önemli operatörlerden kayıtlı olgular üzerinden ilginç olguların analizi hergün tartışılarak yapılacaktır.
KTO da IVUS nerede nasıl kullanılmalı, BT anjiyografi ne kadar önemli sorularının cevabınıda aynı zamanda bulacağız.

KTO temel teknik konuları antegrad ve retrograde yaklaşımlar, teller, kateterler, KTO olgu sunumları ve KTO temel endikasyonlarını samimi bilimsel ortamımızda hep beraber tartışacağız.

Hepinizi TKD KTO Kulübü 2018 toplantısına bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

TKD Yönetim Kurulu            TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Yönetim Kurulu