BİLİMSEL KOMİTE

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı
 
TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Yönetim Kurulu
Başkan Enver Atalar
Gelecek Başkan Eralp Tutar
Başkan Yardımcısı Nezihi Barış
Genel Sekreter Ilgın Karaca
Sayman     Cem Barçın
Üye  Can Yücel Karabay
Üye Mehmet Ertürk
Üye Ersan Tatlı
Üye Teoman Kılıç


TKD KTO Kulübü Yönetim Kurulu
Başkan Sami Özgül
Yönetim Kurulu Temsilcisi : Muzaffer Değertekin
Üye     Serdar Sevimli
Üye  Fatih Uzun
Üye Elnur Alizade


Toplantı Bilimsel Kurulu
Erdal Aktürk Can Yücel Karabay
Şükrü Akyüz Ilgın Karaca
Elnur Alizade Tuna Katırcıbaşı
Alev Arat Teoman Kılıç
Hasan Arı Cevat Kırma
Enver Atalar Halil Kısacık
Vedat Aytekin Deniz Kumbasar
Cem Barçın Ertuğrul Okuyan
Nezihi Barış Ersel Onrat
Mehmet Mustafa Can Sami Özgül
Muzaffer Değertekin Serdar Sevimli
Mustafa Kemal Erol Eralp Tutar
Mehmet Ertürk Muhsin Türkmen
Niyazi Güler Ertan Ural
Mustafa Gökçe Mehmet Vefik Yazıcıoğlu


Yabancı Konuşmacılar
Stephane Carlier
Alfredo Galassi
Gabrielle Gasparini
Jacques J. Koolen
Kambis Mashayekhi
George Sianos