BİLİMSEL PROGRAM

 • » 14 Aralık 2018, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:20 - 08:30 Açılış konuşması ve Öğrenim hedefleri
    Konuşmacılar: Dr. Sami Özgül, Dr. Vedat Aytekin
  08:30 - 10:00 Oturum 1: KTO‘a temel yaklaşım
    Oturum Başkanları: Dr. Enver Atalar, Dr. Alev Arat
    Panelistler: Dr. Mehmet Ali Kobat, Dr. Halil İbrahim Kurt, Dr. Sadık Açıkel, Dr. Hakan Taşolar Dr. Şenol Demircan
  08:30 - 08:45 KTO programına başlama, hasta seçimi ve gereken altyapı (Genel malzeme, radyasyon, KTO setleri, Perikordiyosentez)
  Dr. Sami Özgül
  08:45 - 09:00 KTO çalışmalarının geniş bir bakış açısı ile gözden geçirilmesi
  Dr. Halil İbrahim Tanboğa
  09:00 - 09:15 KTO anatomik ve mikroskopik özellikleri
  Dr. Serhat Balcıoğlu
  09:15 - 09:30 KTO angiografik ve analizleri: Scoring sistemleri algoritmalar hangisi nerede?
  Dr. Cem Barçın
  09:30 - 09:45 KTO perkütan girişimlerde mikrokateter katater, Teller; Hangisi? Nerede? Nasıl?
  Dr. Jacques J. Koolen
  09:45 - 10:00 Tartışma
  10:00 - 10:15
  Kahve Arası
  10:15 - 12:15 Canlı Vaka Sunumu - 1 / 2
    Oturum Başkanları: Dr. Ömer Kozan, Dr. Jacques J. Koolen
    Panelistler: Dr. İbrahim Aktürk, Dr. Gökhan Alıcı, Dr. Tarkan Tekten, Dr. Ahmet Taştan, Dr. Cem Barçın
    1. Vaka Operatörleri:Dr. Kambis Masheyekhi, Dr. Muzaffer Değertekin, Dr. Barış Güngör
  2.Vaka Operatörleri: Dr. Can Yücel Karabay, Dr.Sami Özgül
    KTO'da vasküler giriş ve guiding kateter seçimi
  Dr. Fatih Uzun
    Çok da sevmediğimiz iki yol arkadaşı - Radyasyon ve Kontrast'tan nasıl kaçınalım?
  Dr. Emre Aslanger
  12:15 - 13:15
  Öğle Yemeği
  13:15 - 14:15 6 Olgu 6 İşlem
    Oturum Başkanları:Dr. Murat Ersanlı, Dr. Eralp Tutar
    Panelistler: Dr. Nuri Kurtoğlu, Dr. Yüksel Ağca, Dr. Tahsin Bozat, Dr. Mustafa Çetin, Dr. Emre Çağlayan
  13:15 - 13:25 Olgu 1
  Dr. Alev Kılıçgedik
  13:25 - 13:35 Olgu 2
  Dr. Mehmet Melek
  13:35 - 13:45 Olgu 3
  Dr. Onur Kadir Uysal
  13:45 - 13:55 Olgu 4
  Dr. İrfan Şahin
  13:55-14:05 Olgu 5
  Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu
  14:05-14:15 Olgu 6
  Dr. Hakan Güneş
  14:15 - 14:30
  Kahve Arası
  14:30 - 16:30 Canlı Vaka Sunumu - 1 / 2
    Oturum Başkanı: Dr. Cevat Kırma, Dr. Ertuğrul Okuyan
    Panelistler: Dr. Teoman Kılıç, Dr. Davran Çiçek, Dr. Hasan Pekdemir, Dr. Mehmet Mustafa Can, Dr. Mustafa Sağlam
    1. Vaka Operatörleri: Dr. Stephane Carlier, Dr. Tuna Katırcıbaşı
  2.Vaka Operatörleri: Dr. Gabrielle Gasparini, Dr. Ahmet Çağrı Aykan
    Penetre edilemeyen proksimal kep; doğru teknik, doğru malzeme?
  Dr. Bilal Boztosun
  16:30 - 16:45
  Kahve Arası
  16:45 - 18:10 Antegrad KTO girişim teknikleri
    Oturum Başkanları: Dr. Vedat Aytekin, Dr. Ramazan Özdemir
    Panelistler: Dr. Elnur Alizade, Dr. Alper Onbaşılı, Dr. Ekrem Güler, Dr. Mustafa Özcan, Dr. Mustafa Gökçe
  16:45 - 16:57 Hangi hasta, ne zaman antegrad KTO PKG yapalım?
  Dr. Alp Burak Çatakoğlu
  16:57 - 17:09 Antegrad Diseksiyon ve Reentry Tekniği  
  Dr. Kambis Mashayekhi
  17:09 - 17:21 Guiding Kateter Seçimi, Aktif ve Pasif Destekler
  Dr. Tolga Onuk
  17:21 - 17:33 Adım adım antegrad KTO PKG - Wire escalation
  Dr. Ertan Ural
  17:33 - 17:45 Parelel Wire Teknik
  Dr. Can Yücel Karabay
  17:45 - 17:57 KTO'da IVUS etkin kullanımı
  Dr. Stephane Carlier
  17:57 - 18:10 Tartışma • » 15 Aralık 2018, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:30 - 09:45 Retrograd KTO girişim teknikleri
    Oturum Başkanları: Dr. Nezihi Barış, Dr. Mustafa Demirtaş
    Panelistler: Dr. Halil İbrahim Kurt, Dr. M. Ali Kobat, Dr. Hakan Taşolar, Dr. Mehmet Akbulut, Dr. Ceyhun Ceyhan
  08:30 - 08:45 1. Günkü vakaların gözden geçirilmesi
  Dr. Muzaffer Değertekin
  08:45 - 09:00 Ne zaman Retrograd KTO PKG yapalım? Doğru Hasta Seçimi
  Dr. Jacques J. Koolen
  09:00 - 09:15 Reverse- CART teknikleri
  Dr. Erdal Aktürk
  09:15 - 09:30 Retrograde teknikte zor re-entry ve çözümler
  Dr. Alfredo Galassi
  09:30 - 09:45 KTO PKG'de Hibrid Algoritma
  Dr. Ali Karagöz
  09:45 - 10:00
  Kahve Arası
  10:00 - 12:00 Canlı Vaka Sunumu - 1 / 2
    Oturum Başkanları: Dr. Eralp Tutar, Dr. Gabriel Gasparini
    Panelistler: Dr. Ali Kemal Kalkan, Dr. Abdullah Tekin, Dr. Sinan Dağdelen, Dr. Halil Kısacık, Dr. Mustafa Yazıcı, Dr. Hamza Duygu
    1. Vaka Operatörleri:Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Dr. Lütfi Öcal
  2. Vaka operatörleri: Dr. Stephane Carlier, Dr. Hasan Arı
    Koroner Perforasyon ve Yönetimi
  Dr. Ali Cevat Tanalp
    Kronik Total Okluzyonda bifurkasyon (İpuçları)
  Dr. Barış Kılıçaslan
  12:00 - 13:00
  Öğle Yemeği
  13:00 - 14:00 Retrograd KTO olgularına yaklaşım
    Oturum Başkanları: Dr. Oğuz Yavuzgil, Dr. Mehmet Ertürk
    Panelistler: Dr. Hasan Pekdemir, Dr. Ali Buturak, Dr. Mutlu Vural, Dr. Burak Teğmen, Dr. Murat Tulmaç
  13:00 - 13:12 PCI Eksternalizasyon ve snaring teknikleri
  Dr. Turgut Karabağ
  13:12 - 13:24 Ne zaman Knuckle Wire-Star disseksiyon tekniği
  Dr. Niyazi Güler
  13:24 - 13:36 Wire septal kanalları geçer fakat mikrokateter geçmez ise ne yapalım
  Dr. Ilgın Karaca
  13:36 - 13:48 Epikardial kolleteral yoluyla retrograde yaklaşım
  Dr. Şükrü Akyüz
  13:48 - 14:00 Tartışma
  14:00 - 14:10
  Kahve Arası
  14:10 - 16:10 Canlı Vaka Sunumu - 1 / 2
    Oturum Başkanları: Dr. Sami Özgül, Dr. Oktay Sancaktar
    Panelistler: Dr. Ilgın Karaca, Dr. Akın İzgi, Dr. Çağdaş Özdöl, Dr. Burak Teğmen, Dr. Ali Metin Esen
    1. Vaka Operatörleri:Dr. Alfredo Galassi, Dr.Alev Kılıçgedik
  2.Vaka Operatörleri: Dr. Gabriel Gasparini, Dr. Elinur Alizade
    BT Koroner Anjiyografinin KTO girişimindeki yeri
  Dr. Muzaffer Değertekin
    Ne zaman durmalıyız?
  Dr. Sami Özgül
  16:10 - 16:20
  Kahve Arası
  16:20 - 17:10 Olgularla Eğitim - Beş Olgu, Beş Yaklaşım
    Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kemal Erol, Dr. Stephane Carlier
    Panelistler: Dr. İsa Sincer, Dr. Müslüm Şahin, Dr. Kadir Uğur Mert, Dr. Ramazan Kargın
  16:20 - 16:30 Olgu 1
  Dr. Olcay Özveren
  16:30 - 16:40 Olgu 2
  Dr. Mehmet Ballı
  16:40 - 16:50 Olgu 3
  Dr. Onur Kadir Uysal
  16:50 - 17:00 Olgu 4
  Dr. Yüksel Ağca
  17:00 - 17:10 Olgu 5
  Dr. Chadi Ghafari
  17:10 - 17:25 Akılcı İlaç Sunumu
  Muzaffer Değertekin
  17:25 - 17:30 Kapanış ve teşekkür konuşması